Atatürk Kişisel Özellikleri

1. Vatan ve milletine olan düşkünlüğü Vatan ve millet sevgisi Atatürk’ün taşıdığı özelliklerin temel taşıydı. O vatanı ve milleti için canını seve seve verebilecek bir karaktere sahipti. O kişisel egemenliği ortadan kaldırmış, egemenliği kayıtsız şartsız milletine vermiştir. Bununla milletine olan güvenini, sevgisini açıkça göstermiştir. 2. İdealistliği Atatürk’ün en büyük ideali, …

Devamını Okuyun »

Atatürk Askerlik Hayatı

Şam’da 5. Ordu’nun emrinde kaldığı üç yıl içinde Suriye’nin hemen her yerini görevle dolaşmış, memleket idaresindeki aksaklıkları, ordunun eğitim ve öğretimindeki eksiklikleri daha da yakından görmüştü. Mustafa Kemal, burada 1906 yılı Ekim ayı içinde güvendiği bazı arkadaşlarıyla gizli olarak “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurdu. Bu arkadaşlarıyla beraber Beyrut, Yafa ve …

Devamını Okuyun »

Ergenekon – Bozkurt Destanı(Göktürkler)

Bozkurt Destanı, bilinen en önemli iki Kök-Türk destanından biridir (ötekisi Ergenekon Destanı’dır; ayrıca Ergenekon Destanı’nın, Bozkurt Destanı’nın devamı olması güçlü bir olasılıktır). Bu destan bir bakıma Türkler’in soy kütüğü ve var olma öyküsüdür. Ayrıca, Türk ırkının yeni bir var oluş biçiminde dirilişi de diyebileceğimiz Bozkurt Destanı, Bilge Kagan’ın Orkun Anıtları’ndaki …

Devamını Okuyun »

Oğuz Kağan Destanı(Asya Hun Devlet)

Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarından, Hun-Oğuz destanları grubundandır.[kaynak belirtilmeli] Oğuz Kağan Destanı’nın dört ayrı yazması vardır. Çağatayca, Farsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Destan Türklerin atası olduğu varsayılan Oğuz Kağan’ın hayatını anlatır.

Devamını Okuyun »

Alper Tunga Destanı( İskitler)

İran coğrafyasında hüküm süren hükümdarlıklardan biri de Kâbil Padişahlığı idi ve devletin başında Zal adlı bir hükümdar vardı. Kabil padişahı Zal, Alp Er Tunga’ya esir düşen İran hükümdarını kurtarmak için Turan ülkesine sefer eyledi.. Alp Er Tunga’yı yendi ama İran hükümdarını kurtaramadı. Zaman geçti. İran ülkesine hükümdar olan Zev de …

Devamını Okuyun »

Başkomutanlık Kanunu Yasası

Osmanlı İmparatorluğu büyük umutlarla girdiği Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olarak ayrıldı. 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi’nden sonra ülke dört bir yandan işgale uğradı. Türk ulusu yorgun, bitkin, fakir düşmüş olmasına rağmen bu işgallere dayanamadı ve Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde işgalci güçlere ve onlarla işbirliği içinde bulunan İstanbul Hükümetine karşı …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super