İlk Türk İslam Devletleri

İlk Türk İslam Devletleri ile ilgili konuların bulundugu kategori

İslam Öncesi Türklerde İnanış

Türklerin islamiyet’i kitleler halinde kabülünden sonra-Müslümanları Bizans baskısından koruması-İslamiyet’i Hindistan Orta Asya Anadolu Balkanlar ve Avrupa’ya karşı yaymış.-Önemli bilim insanları ve eserleri ortaya çıkarmış-İslam Dünyası üzerine yapılan Haçlı seferlerine karşı korumuşlar.Fethedilen bölgelere Türkçe ve Arapça isimler vererek bu dillerin yayılma alanlarını genişletmişler.Ayrıca bu bölgeleri Türk islamlaştırmışlardırr.

Devamını Okuyun »

Panda Boyama Sayfaları: Renklerin Büyülü Dünyası

Günümüzde, her yaştan insanın ilgisini çeken ve stres atmak için başvurulan bir hobi var: boyama sayfaları. Bu basit görünen aktivite, aslında derin psikolojik ve duygusal etkilerle dolu bir sanat terapisidir. Panda boyama sayfaları, çocuklar için sadece eğlenceli bir etkinlik olmanın ötesinde, yetişkinler için de meditasyon ve zihinsel rahatlama aracı haline …

Devamını Okuyun »

Malazgirt Savaşı(1071)

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans Devleti arasında 1071’de yapıldı. Bizans Devleti’nin Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını önlemek ve Doğu Anadolu’da gittikçe güçlenen Selçuklu egemenlğine karşı koymak istemesi dolayısıyla savaş yapılmıştır. Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının devam etmesi üzerine ,doğu sınırını güvence altına almak isteyen Bizans İmparatoru Romanos (Romen Diyojen)büyük bir orduyla harekete …

Devamını Okuyun »

Pasinler Savaşı(1048)

Çağrı Bey,Büyük Selçuklu Devleti kurulumundan önce 1015’de keşif amacıyla Doğu Anadolu’ya gelmişti.Bu sefer sırasında Selçuklular,Anadolu’nun Türkler için yeni bir yurt olabileceğini anladılar. SEBEPLERİ Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçukluların batı yönünde ilerlemeleri, Bizans Devleti’nin Türkleri Anadolu’ya girmelerini engellemek istemeleridir. SONUÇLARI Yenilen Bizans Devleti,Selçukluları siyasi bir güç olarak resmen tanıdı. Doğu Anadolu,Selçukluların denetimine …

Devamını Okuyun »

Dandanakan Savaşı(1040)

Büyük Selçuklu Devleti ile Gazne Devleti arasında yapıldı. SEBEPLERİ Tuğrul Bey’in bağımsızlık ilan etmesi, Selçukluların kendilerine yurt arayışında olmaları, Gaznelilerin,Selçukluları Horasan’dan çıkarmak istemeleridir. SONUÇLARI Büyük Selçuklu Devleti,bağımsızlığını kazanarak kuruluşunu tamamlamış oldu(1040) Tuğrul Bey Sultan ilan edildi.Devleti Çağrı Bey ile birlikte yönettiler. Yenilgiye uğrayan Gazneliler bir daha eski gücüne ulaşamadı ve …

Devamını Okuyun »

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri

*Hasan sabbah ın başlatmış olduğu haşhaşilik(Batinilik) hereketi sonucunda selçuklu devlet adamlarının suiskatle öldürülmesi*Abbasilerin gizli faaliyetleri*Oğuzların devlete kümesi ve isytan etmesi*Melikler arasında taht kavgaları*Melik ve atabeylerin bağımsızlık çalışmaları*1141’de karahitaylar ile yapılan Katvan Savaşı ‘nın kaybedilmesi(Yıkılmasının en önemli nedenidir.)*Sultan Sencer’in (Sultan-ı Azam) ölümüyle Büyük Selçuklu devleti yıkılmıştır

Devamını Okuyun »

Büyük Selçuklu Devleti(1040-1157)

*1040 Dandanakan savaş sonunda İranda kuruldu.*Devletin resmi kurucusu Tuğrul bey’dir.Not : İranda kurulmalarından dolayı resmi dilleri farsçadır.*Tuğrul bey’in kardeşi çağrı bey anadoluya gelmeden önce yurt edinme amaçlı keşif hareketleri düzenlemiştir.bu seferler sırasında bizans ile ilk karşılaşma büyük zap suyu civarında oluşmuştur.Bu savaşta pusuya düşürülen selçuklu kuvvetleri büyük bir yenilgi almıştır.*1048 …

Devamını Okuyun »

Gazneliler(963-1187)

*Kurulduğu yerin ismini almıştır.Kurucusu Ap Tegin’dir*En önemli hükümdarı Gazneli Mahmut’dur.*Gazneli mahmut abbasileri şii büveyhoğulları baskısından kurtardı.Bunun üzerine halife Gazneli Mahmut’a Zamanın Yeganesi Alemin Aslanı ve Sltan ünvanlarını vermiştir.Not: Dünya tarihinde “Sultan” ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’dur.*Hindistana 17 sefer yaparak İslamiyeti yaymıştır.Bu seferlerin yapılma amaçları şunlardır-Hindistanı ele geçirerek güçlenmek ve …

Devamını Okuyun »

Karahanlılar Devleti(840-1212)

*Orta asyada kurulan ilk türk müslüman türk devletidir.*Merkezi balasagun’dur Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır*Yönetici ve halkı tamamen Türklerden oluşur.*Karahanlılar Karluk Yağma Çiğil ve Tuhsi adı verilen Türk boylarından oluşmaktadır.Resmi dilleri Türkçedir.*Satuk buğra han zamanın da islamiyeti kabul ettiler(Kendisi ismini Abdülkerim olarak değiştirdi)*İlk Türk İslam medresesini (Semerkand Medresesi) inşa etmişlerdir.(Tamgaç Buğra …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super