Malazgirt Savaşı(1071)

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans Devleti arasında 1071’de yapıldı.
Bizans Devleti’nin Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını önlemek ve Doğu
Anadolu’da gittikçe güçlenen Selçuklu egemenlğine karşı koymak istemesi
dolayısıyla savaş yapılmıştır.
Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının devam etmesi üzerine ,doğu sınırını
güvence altına almak isteyen Bizans İmparatoru Romanos (Romen
Diyojen)büyük bir orduyla harekete geçti.
Selçuklu ordusu,turan taktiğini uygulayarak Bizans ordusunu yenilgiye
uğrattı.
Savaş devam ederken Bizans ordusunda ücretli askerlik yapan Oğuz ve
Peçenek Türkleri taraf değiştirerek Büyük Selçuklu saflarında
savaşmışlardır.
SONUÇLARI
Türkler büyük bir zafer kazandı.
Anadolu’da ilk Türk beylikleri kuruldu.
Anadolu’da Türkiye Tarihi başladı.
Anadolu Türkleşmeye başladı.
Bizans hükümdarları Roman Diyojen esir düştü.
Bizansların,Türklere karşı Avrupalıları kışkırtarak Haçlı Seferlerinin
başlamasında etkili oldu.
Bizans İmparatorluğu batıya doğru çekildiği için İslam dünyası üzerindeki baskı
sona erdi.
Savaşın kazanılması üzerine Abbasi halifesi Sultan Alparslan’a ‘İslam
ülkelerinin sultanı’ünvanını vermiştir.
Malazgirt Savaşı;Yurtaçan,Miryokefelon Savaşı
Yurttutan,Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Savaşı ise
Yurtkurtaran Savaşı olarak tanımlanmaktadır.
Alp Arslan,Anadolu üzerine yapılan seferlerde fethedilen
yerleri fetheden komutana verme geleneğini uygulamış,bu
durum Anadolu’nun Türkleşme sürecini hızlandırmıştır.
Alp Arslan çıktığı Maveraünnehir Seferinde esir alınan bir kale
komutanı tarafından öldürülmüştür.Alp Arslan’ın ölümü
üzerine yerine Melikşah geçmiştir.

About satalker34

One comment

  1. çok başarılı olmuş tebrik ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super