Atatürk İnkilapları

Atatürk İnkilapları ile ilgili konuların bulundugu kategori

Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ekonominin temeli tarıma dayalıdır. Devletin bütçe gelirlerinin önemli bir kısmı tarım ürünlerinden alınan “aşar” vergisinden oluşmuştur. Ancak halkın bu vergiyi ödeyecek gücü yoktur. Anadolu halkı on yıldır aralıksız devam eden savaşlarda evlatlarını ve toprağı işleyebileceği hayvanlarını kaybetmiştir. halkın ödemekte zorlandığı aşar vergisi 1925’te kaldırılmıştır. Böyle- ce köylü, …

Devamını Okuyun »

Türk Kadınına Verilen Haklar

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde kadınların sosyal, ekonomik hatta si- yasi hayatta önemli bir yerleri vardır. Kağanın eşi olan hatun; Kurultay adlı meclise katılmış, fikirlerini söylemiş, kağan olmadığında ona vekalet etmiştir. Kadın-erkek ayrımının olmadığı Türk toplumunda kadınlar, gerektiğinde orduya katılmış ve ül- kenin savunulmasına yardım etmişlerdir. Millî Mücadele yıllarında …

Devamını Okuyun »

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması(30 Kasım 1925)

Tarikat mensuplarının ibadet ettikleri yerlere tekke, bunların küçüklerine de zavi- ye denmiştir. Selçuklular zamanında Anadolu’nun, Osmanlılar zamanında ise ru- meli’nin Türkleşmesi ve islamlaşmasında tekke ve tarikatlar önemli rol oynamıştır. Tarikatlar, Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde islam dininin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını halka işlemişler ve toplumla devlet arasında uzlaştırıcı bir rol …

Devamını Okuyun »

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

eğitim sisteminde birliğin olmadığı Osmanlı Devleti bünyesindeki okullarda farklı dünya görüşünde insanlar yetiştirilmiştir. Mektepli-medreseli, mektepli-alaylı gibi ayrımlar aydınlar arasında ve ordu içinde ayrılıklara yol açmıştır. Bu durum, toplumun ilerlemesi yönünde önemli bir engel oluşturmuştur. Azınlıklara ve yaban- cı devletlere ait bazı okullar ise Osmanlı Devleti’nin dağılmasında etkili olmuştur. eğitim konusunda …

Devamını Okuyun »

Çağdaş Hukuk Sistemine Geçilmesi

Yeni Türkiye Cumhuriyeti dünya milletleri arasında güçlü bir biçimde yer almak ve çağdaş bir hukuk sistemi kurmak için birtakım yenilikler gerçekleştirmiştir. Osmanlı Devleti Dönemi’nde gerek devlet yönetiminde gerekse sosyal hayatın düzenlenmesinde şer’i (dinî) ve örfi (geleneksel) hukuk kuralları geçerli olmuştur. Fakat çağın değişen koşullarına ayak uyduramayan Osmanlı Devleti, idari ve …

Devamını Okuyun »

İzmir İktisat Kongresi(17 Şubat – 4 Mart 1923)

20 Kasım 1922’de başlayan Lozan Barış Görüşmeleri Konferansı; Batı Trakya, Boğazlar, Musul, Osmanlı Borçları ve Kapitülasyonlar konularında İngiltere ve Fransa’nın katı tutumları nedeniyle 4 Şubat 1923’te kesilmişti. İsmet Paşa Başkanlığındaki Türk heyeti görüşmelerde bulunmak için yurda dönmüştü. İşte o günlerde Anadolu’nun her il ve ilçesinden seçilen temsilcilerin günler sürecek İzmir …

Devamını Okuyun »

Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar

a. İzmir İktisat Kongresi b. Kapitülasyonların kaldırılması c. İş Bankası’nın kurulması d. Aşar Vergisi’nin kaldırılması e. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi f. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü g. Tarım Kredi Kooperatifinin kurulması h. Ziraii Donatım Kurumunun Kurulması ı. I. 5 Yıllık Kalkınma Planı i. II. 5 Yıllık Kalkınma Planı

Devamını Okuyun »

Üniversite Reformu(1933)

Batılı anlamda üniversite olmamakla beraber, üniversiter nitelikte batılı anlamda yüksek öğretim kurumları, Türkiye’de orduyu ıslah etmek maksadıyla kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (1773), Mühendishane-i Berri-i Hümayun (1796), Mekteb-i Tıbbiye (1827) ve Mekteb-i Harbiye (1834)’dir. Bunlardan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan subay ve mühendisleri, Mühendishane-i Berri-i Hümayun kara kuvvetlerinin ihtiyacı …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super