Türkiye Tarihi

Türkiye Tarihi ile ilgili konuların bulundugu kategori

Kösedağ Savaşı(1243)

Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar karşı karşıya geldi. Savaşı Moğollar kazandı. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi, Anadolu’daki siyasi birlik bozuldu ve İkinci Beylikler Dönemi’ne girildi.

Devamını Okuyun »

Yassı Çemen Savaşı(1230)

Alâeddin Keykubat Dönemi’nde, Celaleddin har- zemşah’ın Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait Ahlat’a saldırması üzerine iki Türk hü- kümdarı karşı karşıya geldi ve Celaleddin harzemşah yenildi. Bir yıl sonra Cela- leddin harzemşah’ın ölümüyle Harzemşah Devleti yıkıldı ve Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar komşu oldu.

Devamını Okuyun »

Miryokefalon Savaşı(1176)

Bizans ve Türkiye Selçuklu kuvvetleri ıspar- ta’da eğirdir Gölü’nün kuzeyindeki Kumdanlı mevkiinde karşı karşıya geldi. Mir- yokefalon Savaşı’nı Türkiye Selçuklu Devleti kazandı. Bizans tazminat ödemek koşuluyla barış istedi. Miryokefalon Zaferi sonucunda: Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alabilme umutları sona erdi. Anadolu kesin olarak Türk yurdu oldu. Bu tarihten sonra Anadolu’ya Türkiye …

Devamını Okuyun »

Oğuz Türklerinin Anadolu’ya Yönelik Akınlarının Sebepleri

Anadolu’nun ipek yolu üzerinde yer alması, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konumda olması, Üç tarafının denizlerle çevrili olması, Verimli topraklara sahip olması, iklim ve bitki örtüsünün Türklerin yaşamasına uygun olması, islamiyet’in etkisiyle cihat ve gaza geleneği, Anadolu’da bu dönemde siyasi yönden zayıf durumda olan Bizans imparatorluğu’nun durumu TARİH ÖZEL …

Devamını Okuyun »

Anadoluya Yapılan Türk Göçleri

Anadolu’ya Türkler arasındaki ilk ilgi hunlar döneminde başlamıştır. hunlar yüzyılda Anadolu’ya ganimet amacıyla yönelmişler, Anadolu’yu yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. •• 7. yüzyılda Sabarlar’ın Anadolu’ya girdikleri bilinmektedir. •• Abbasiler, hizmetlerinde yer alan Türkler için sınır boylarında Avasım adı veri- len şehirler oluşturmuşlardır. Bizans’a karşı Türkler, Avasım şehirlerinden gaza ve cihat anlayışı …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super