İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili konuların bulundugu kategori

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Sosyal Hayat

-Anbnneye öğ, babaya kang denir-Managami tipi evlilik mevcuttur.-Düğünlere Törün denir.-Halk eğlencelerine şölen denir.-Halkın baharın gelişini kutlamasına Bahar Bayramı Nevruz ya da Nevruzi Sultanı denir.-Halkın kaldığıu çadırlara yurt denir.-Toplumsal sıralama ise hiyerarşik(alttan üste doğru)açıdan şöyledir.Aile,Sülale,Boy,Millet,Devlet

Devamını Okuyun »

Hükümdar Sembol ve Ünvanları

Türkler tarihte birçok devlet kurmuştur. Kurulan her Türk devletinde, devleti yöneten Kağan belirli Hükümdarlık (Hâkimiyet) Sembelleri almaktaydı. Bu semboller Kağanın Hükümdarlığını işaret eder ve simgelerdi. Hükümdar bu Semboller (Alametler) sayesinde hem ülke içinde hem ülke dışında tanınmasını sağlanıyordu.  Otağ (Çadır) Tüm çadırları kapsamamaktadır, sadece Kağana ait olan çadır hükümdarlık sembolüdür …

Devamını Okuyun »

Ergenekon – Bozkurt Destanı(Göktürkler)

Bozkurt Destanı, bilinen en önemli iki Kök-Türk destanından biridir (ötekisi Ergenekon Destanı’dır; ayrıca Ergenekon Destanı’nın, Bozkurt Destanı’nın devamı olması güçlü bir olasılıktır). Bu destan bir bakıma Türkler’in soy kütüğü ve var olma öyküsüdür. Ayrıca, Türk ırkının yeni bir var oluş biçiminde dirilişi de diyebileceğimiz Bozkurt Destanı, Bilge Kagan’ın Orkun Anıtları’ndaki …

Devamını Okuyun »

Oğuz Kağan Destanı(Asya Hun Devlet)

Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarından, Hun-Oğuz destanları grubundandır.[kaynak belirtilmeli] Oğuz Kağan Destanı’nın dört ayrı yazması vardır. Çağatayca, Farsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Destan Türklerin atası olduğu varsayılan Oğuz Kağan’ın hayatını anlatır.

Devamını Okuyun »

Alper Tunga Destanı( İskitler)

İran coğrafyasında hüküm süren hükümdarlıklardan biri de Kâbil Padişahlığı idi ve devletin başında Zal adlı bir hükümdar vardı. Kabil padişahı Zal, Alp Er Tunga’ya esir düşen İran hükümdarını kurtarmak için Turan ülkesine sefer eyledi.. Alp Er Tunga’yı yendi ama İran hükümdarını kurtaramadı. Zaman geçti. İran ülkesine hükümdar olan Zev de …

Devamını Okuyun »

Kavimler göçü’nün sonuçları nelerdir?

—1- Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklık içinde yaşadı. —2- Avrupa’nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır. —3- Göç eden kavimler bugünkü İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir. —4- Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır. —5- Germenler, Hıristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ Avrupasına damgalarını vurdular. Barbar kavimler arasında …

Devamını Okuyun »

Kavimler göçünün nedenleri nelerdir?

—1- Büyük Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamaları. —2- İdil (Volga) ırmağının batısına gelen Hunlar önlerine gelen kavimleri yurtlarından çıkartmaya başlamaları. —3- Hunların baskısıyla Kavimler Göçü bütün Avrupa’yı …

Devamını Okuyun »

Türgişler Devleti

 Batı Göktürklerin bir koluna mensupturlar.  VII. asrın ortalarında güçlenmişlerdir. Ancak II. Göktürk Devleti kurulunca bu devlete bağlanmışlardır.  Emevilerle mücadele ederek İslamiyet’in doğuya (Orta Asya) yayılmasını geciktirmişlerdir.  Uygurlardan sonra ikinci olarak yerleşik yaşama geçen topluluktur. Ayrıca hükümdarları adına para bastıran ilk Türk topluluğudur (madeni para).  766’da Karlukların hakimiyetine girmişlerdir.

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super