1.TBMM Dönemi

1.TBMM Dönemi ile ilgili konuların bulundugu kategori

Sevr Barış Antlaşmasının Maddeleri

Sınırlar İstanbul şartlı olarak Osmanlı’da kalacak.Yunanistan; Batı Anadolu – Doğu Trakya – Ege Adaları’nı aldı.İtalya; Antalya Konya arası – Rodos ve 12 Ada’yı aldı.Fransa; Güneydoğu Anadolu – Adana – Mersin – Hatay – Kuzey Suriye – Antep – Urfa ve Maraş’ı aldı.İngiltere; Arabistan – Irak’ı (Orta Doğu) aldı.Doğu Anadolu’da, Ermeni Devleti kurulacak kararı alındı.Güneydoğu …

Devamını Okuyun »

1. TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmaların Nedenleri

Saltanatın ve İstanbul Hükümeti’nin otoritesini korumak istemesiUlusal bilinci yok ederek halkı TBMM’den ayırma amacını taşıyan itilaf devletleriİtilaf devletlerinin boğazları elde tutma isteğiAsker kaçaklarıBazı disiplinsiz Kuva-i Milliyeciler (Otorite altına girmek istemedikleri için)Azıkların devlet kurma amaçları Halk neden isyanlara destek verdi?  Bıkkınlık, cehalet, kışkırtmalar, dini duyguların ve geleneklerin sömürülmesi.

Devamını Okuyun »

1. TBMM’nin Çıkardığı Kanunlar

İlk kanun; Ağnam Vergisi 4 katına çıkarıldı.Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. (Ayaklanmalara karşı)İstiklal mahkemeleri kanunu çıkarıldı.İstiklal madalyası kanunu çıkarıldı.Firariler kanunu çıkarıldı. (Düzenli ordu kurmak için)Nisabı Müskirat kanunu çıkarıldı. Bu kanun meclis iç tüzüğü ile alakalıdır. (Nisbi çoğunluk kanunu)Men-i İsrafat kanunu çıkarıldı. (Gereksiz harcamalar / israf yasaklandı)Men-i Müskirat kanunu çıkarıldı. (Mali kaynak …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Özellikleri

Kurucudur; Yeni devlet + yeni hükümet, yeni anayasaDemokratiktir; Seçim yapılmıştır.Süreklidir.Ulusaldır; Ayanlar ve azınlıklar yoktur.Olağanüstüdür; Güçler birliği vardır.Halkçıdır; Kanun önünde herkes eşittir.Parti yoktur; Gruplar vardır. (M. Kemal’in Müdafaa-i Hukuk Grubu ve diğerleri)1921 Anayasası’nı kabul etmiştir.Savaşçıdır.İhtilalcidir.Laik değil, teokratiktir.İnkılapçı değildir. 1. TBMM’nin açılmasıyla; Ulusal egemenlik tam anlamıyla gerçekleşti ve Temsil Heyeti’nin görevi son …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılma Nedenleri

Ulusal iradeyi gerçekleştirmek.Milli mücadeleyi tek elde toplamak.Düzenli ordu kurma ihtiyacı. (Vatanı işgallerden kurtarma amaçlı) İlk iş olarak seçimler yapıldı.1. TBMM’de 3 tür millet vekili vardır. Yeni seçilenler, Mebusan Meclisi’nden gelenler (14 kişi), Malta sürgününden gelenler olmak üzere toplam 120 kişiden oluşmaktadır.M. Kemal, Mebusan Meclisi’nde Erzurum milletvekili iken, 1. TBMM’de Ankara …

Devamını Okuyun »

Başkomutanlık Kanunu Yasası

Osmanlı İmparatorluğu büyük umutlarla girdiği Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olarak ayrıldı. 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi’nden sonra ülke dört bir yandan işgale uğradı. Türk ulusu yorgun, bitkin, fakir düşmüş olmasına rağmen bu işgallere dayanamadı ve Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde işgalci güçlere ve onlarla işbirliği içinde bulunan İstanbul Hükümetine karşı …

Devamını Okuyun »

İstiklal Mahkemelerinin Kurulması Hakkında Kanun

İstiklâl Mahkemeleri, İstiklâl Savaşı’nda ülkenin ve ulusun olağanüstü bir tehdit altında bulunduğu bir dönemde yasama organının (TBMM) kendi içinden seçtiği milletvekillerinden kurulu mahkemelere olağanüstü yetkiler vermesi sonucu kurulan devrim mahkemeleridir. Konu iki ayrı dönemi kapsamaktadır. Birinci dönem İstiklâl Savaşı içinde kurulan 11 Eylül 1920’den 1922 sonuna kadar çalışan 14 İstiklâl …

Devamını Okuyun »

Firariler Kanunu

İstiklâl Mahkemeleri, İstiklâl Savaşı’nda ülkenin ve ulusun olağanüstü bir tehdit altında bulunduğu bir dönemde yasama organının (TBMM) kendi içinden seçtiği milletvekillerinden kurulu mahkemelere olağanüstü yetkiler vermesi sonucu kurulan devrim mahkemeleridir. Konu iki ayrı dönemi kapsamaktadır. Birinci dönem İstiklâl Savaşı içinde kurulan 11 Eylül 1920’den 1922 sonuna kadar çalışan 14 İstiklâl …

Devamını Okuyun »

İstiklal Marşının Kabulü Hakkında Kanun

İstiklal Marşımız, yurdumuzun düşman işgaline uğradığı felaket günlerinde hazırlandı. Saldırgan düşmana karşı Anadolu’da tutuşan heyecanı koruyacak; vatan sevgisiniveinancıCanlıtutacak bir marşın hazırlanması düşüncesi, Genel KurmayBaşkanıİsmet (İnönü) Paşa dan geldi. İsmet İnönü böyle bir marşın Fransız ordusunda mevcut olduğunu ve bizim ordumuz için de faydalı olacağını Milli Eğitim Bakanlığına iletti. Milli Eğitim …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super