Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti

Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili konuların bulundugu kategori

Kıbrıs’ın Kaybedilmesi

İngiltere’nin Berlin Konferansında Osmanlıya vereceği desteğin karşılığında Kıbrıs’ın kendisine üs olarak verilmesi talebi ile başlayan bir süreçtir. İngiltere Kıbrıs’ üs yaparak Rusların Akdeniz’e inmesini engellemeye ve Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalını kontrol altına almayı planlıyordu. Yapılan anlaşma ile Kıbrıs İngilizlere üs olarak bırakılmıştır. Fakat I. Dünya Savaşında Osmanlının Almanya tarafında savaşa …

Devamını Okuyun »

I. Mesut Dönemi (1116-1155)

1. I. Kılıç Arslan’ın ölümü sonrasında Anadolu Selçuklu Devletinde taht kavgaları başlamış ve devlet zayıflamıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen Bizans’ın saldırısıyla Türkler; kıyı bölgelerinden iç bölgelere çekilmek zorunda kalmıştır. 2. Anadolu Selçuklu Devleti’nde taht kavgalarının yaşandığı dönemde Danişmendli Emir Gazi’nin desteğini alan I. Mesut yapılan mücadeleyi kazanarak devletin başına geçmiş …

Devamını Okuyun »

Kayseri’nin Moğollar tarafından ele Geçirilmesi

Moğollar Sivas’ı aldıktan sonra Kayseri üzerine yürüdüler. Kayseri halkı ve ileri gelenleri Sivas’ın aksine savunmaya hazırlandılar. Kösedağ savaşından kaçan Samsamüddin Kaymaz ile Topal Fahreddin Ayaz Kayseri’ye sığınmışlardı. Bu iki kumandan komutasında şehrin burçları ve surları tamir edildi, eksikler tamamlandı. Moğollar Kayseri’ye gelince kale dışında bulunan yerleri yağma edip insanları öldürdüler[51]. …

Devamını Okuyun »

Sivas’ın Moğollar tarafından İşgali

Baycu Noyan, Kösedağ’da Selçuklu ordusunu bulamayınca takibe koyuldu. Yolda ne Sultan’a ne de ordusuna rastladı. Sivas’a doğru geldi. Sivas kadısı İmam-ı Rubban-ı Kırşehirli Necmeddin idi. Necmedddin vaktiyle Moğollar ile Harzemşahların savaşını görmüş, ülkenin nasıl yağma ve talan edildiğini biliyordu. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın huzuruna çıkıp onların iltifatına nail olmuş ve …

Devamını Okuyun »

Kösedağ Savaşı (1243) ve Sonuçları

Erzurum’u alan Moğollar kışın yaklaşması nedeniyle Mugan’a geri dönmüşlerdi. Bundan yararlanan II. Gıyaseddin Keyhüsrev devlet büyüklerini Moğol meselesini etraflı bir şekilde konuşmak için topladı. Bu görüşmeler sonunda bağlı devletlerden ve diğer Eyyubi devletlerinden yardım istenmesi kararı çıktı. Hazırlıklar başladı. Elçiler gönderilerek Moğollara karşı ortak hareket edilmezse sıranın kendilerine geleceği bildirildi[27]. …

Devamını Okuyun »

Kösedağ Savaşı Öncesi Moğol İstilâsı ve Erzurum’un İşgali

Moğollar, Alaaddin Keykubat Türkiye’sine saldıramamışlardı. Bunun sebebi de devletin kuvvetli oluşu ve izlemiş olduğu siyasetti. II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta geçmesinden sonra da Moğollar, devletin gücü ve kuvvetinden yine çekinmişlerdi. Moğollar, hedef alanları olarak gözlerini Kıpçak ili (Rusya) ve Orta Avrupa’ya çevirmişlerdi. İran’ı alıp Gürcistan’ı yağma ettikten sonra, Irak ve Türkiye …

Devamını Okuyun »

Kösedağ Savaşına Doğru Meyyafarikin (Silvan) Kuşatması

Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Babaî isyanını bastırdıktan sonra kendisinden önceki Anadolu sultanları gibi, Anadolu Türk birliğini kurmak için Silvan’ı kuşatmaya karar verdi. Bu kararda en önemli etken; “Mardin ve Meyyafarikin fethedilmedikçe Selçuklu sancağı yükselmeyecektir” inancı idi. Bu inanç devletin kurucusu Süleyman Şah’tan itibaren devam etmekteydi. I. Kılıçarslan ve halefleri …

Devamını Okuyun »

Selçuklular Dönemi

1040 tarihinde Dandanakan savaşında Gaznelilere karşı zafer kazanılmasıyla kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Alparslan tarafından Malazgirt Zaferinin (1071) kazanılmasıyla Anadoluya adım atmıştır. 1076 yılında Süleyman Şah’ın İznik’i fethiyle, Büyük Selçuklu Devleti ile bağlantılı Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. Süleyman Şah Antakya’ ya düzenlediği ilk sefer sırasında Ebul Gazi’ yi ( Hasan Bey …

Devamını Okuyun »

Anadolu Selçuklu Devletinde Devlet Yapısı, Kültür ve Medeniyet

Anadolu Selçuklularında devlet toprakları hanedanın ortak mülküydü. Sultan ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırıyordu ve şehzadeler yönetimleri altındaki bölgelerde yarı bağımsız hareket ediyorlardı. Bu, Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki taht kavgalarının ve şehzadelerin ayaklanmalarının önemli nedenlerinden biriydi. I. Gıyaseddin Keyhüsrev bu geleneğe son vermişti ve merkezi yapıyı güçlendirmişti. Sultan unvanıyla anılan Anadolu Selçuklu …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super