Monthly Archives: Nisan 2024

Divan-ı Hümayun ve Üyeleri

• Osmanlı Devleti’nde, padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek üzere toplanılan divâna “Divân-ı Hümâyun” adı verilirdi. •• Osmanlı Devleti’nde ilk divân, Orhan Bey Dönemi’nde kuruldu. ı. Murat Döne- mi’nde ülke sınırlarının genişlemesi ve sorunların artmasına bağlı olarak divân- da genişletildi. Divân’daki vezir sayısı artırıldı. Diğer divân üyelerinin ise görev …

Devamını Okuyun »

İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

•• Bizans imparatorluğu yıkıldı. Orta Çağ sona erdi ve yeni Çağ başladı. •• Osmanlı Devleti’nin islam dünyasındaki saygınlığı arttı. •• Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi ile Avrupa devletleri yeni ticaret yolları aramaya başladı. Bu durum coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu. •• Kale ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu …

Devamını Okuyun »

İstanbul’un Fethi’nin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

•• Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü sağladı. •• istanbul’un fethi ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları ve ipek yolu’nun Avrupa’ya açılan önemli bir limanı ele geçirildi. •• istanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu. •• ıı. Mehmet “Fatih” unvanını aldı. •• Osmanlı Devleti için Kuruluş Dönemi sona erdi, yükselme Dönemi başladı.

Devamını Okuyun »

Ankara Savaşı(1402)

Asya’da güçlü bir devlet kuran ve Anadolu’yu egemen- liği altına almak isteyen Timur ile yıldırım Bayezid arasında 1402 yılında ya- pılan Ankara Savaşı’nı yıldırım Bayezid kaybetti. Osmanlı Devleti, 1402-1413 yılları arasında 11 yıl süren Fetret Devri’ne girdi. Bu dönemde yıldırım Baye- zid’in oğulları arasında taht kavgaları yaşandı. Bu süre içinde …

Devamını Okuyun »

Palekanon(Maltepe) Savaşı (1329)

ilk Osmanlı – Bizans Savaşında Bizans ordusu mağlup edilmiştir. iznik alınmıştır (1331). iznik’in fethinden sonra Gemlik ve izmit kısa bir süre sonra Osmanlı hâkimiyetine girdi (1337). •• Bizans imparatoru daha sonra Balkanlarda çıkan ayaklanma- ların bastırılması için Orhan Bey’den zaman zaman yardım is- tedi. Bu yardımlara karşılık Çimpe Kalesi’ni Osmanlı …

Devamını Okuyun »

Türklerin İslami Kabulü

Türklerin Müslümanlarla komşu olmaları hz. Ömer Dönemi’nde başlamıştır. hz. Osman Dönemi’nde, Türk topraklarına akınlar yapılmış, emeviler Dönemi’nde iliş- kiler devam etse de Talas Savaşı (751) Türk tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Talas Savaşı (751): Orta Asya’da Kök Türk Devleti yıkılmış, siyasi otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu siyasi boşluktan faydalanmak …

Devamını Okuyun »

Osman Bey Dönemi

• Osman Bey’in ilk yıllarında beylik, Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı bir konumdaydı. Koyunhisar Savaşı (1302): Osman Bey, Bizans ile mücadele hâlindeydi. Bu mücadeleler sonucunda kazanılan Koyunhisar Savaşı ile Osman Bey bağımsızlığını ilan ederek kendi adına hutbe okutup para bastırdı. Böylece Osmanlı Beyliği bağımsız konuma geldi. •• XıV. (14) yüzyıl başlarından …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Beyliğinin Kuruluş Süreci

Osmanlı Devleti’ni kuranlar Oğuzlar’ın Günhan soyunun Kayı boyuna mensuptur. •• Kayı kelimesi, güç ve kudret anlamına gelmektedir. •• Kayıların büyük bir bölümü, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gel- diler. Kayılar ilk olarak Ahlat yöresini yurt edindiler. OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ TARİH ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ58 •• Türkiye …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super