Monthly Archives: Ocak 2024

Mustafa Kemal’in Ankara’yı Tercih Etme Nedeni

 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919) Ara 14, 2012 Doğan 0 Yorum   Birinci Dünya savaşının bitmesiyle birlikte yurdumuz savaşta yenik sayıldı. Düşmanlar güzel yurdumuzu dört bir koldan sarmaya ve saldırmaya başladılar. Sevr Antlaşmasıyla ülkemizi paylaşan düşmanlar yurdumuzu bölmek için çalışmalarına başladılar. Başta Osmanlı Devleti’nin merkezi İstanbul olmak üzere Antalya, …

Devamını Okuyun »

Amasya Görüşmeleri(20 – 22 Ekim 1919)

Kemal Atatürk, Nutuk’ta “Amasya Görüşmeleri” hakkında ve bu görüşmelerde Salih Paşa ile Heyet-i Temsiliye adına imzalanan protokoller hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.         “Efendiler, hatırlayacaksınız, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya’da buluşmak kararlaştırılmıştı. Nazır Paşa ile hükümetin dış siyaseti, iç yönetimi ve ordunun geleceği ile ilgili konular üzerinde görüşme olasılığı vardı. Bunun …

Devamını Okuyun »

Sivas Kongresi(4 – 11 Eylül 1919)

Amasya Genelgesi ile açıklanan kararlardan biri Anadolu’nun en güvenli yeri olarak görülen Sivas’ta hemen “millî bir kongrenin” toplanması kararıydı. Sivas Kongresi, 4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. Kongre Başkanı Mustafa Kemal, yaptığı konuşmada Millî Mücadele’nin nedenini açıklamıştır: “İtilâf Devletleri‘nin haksızlıkları ve hükümeti merkeziyenin zaaf ve acizliği …

Devamını Okuyun »

Balıkesir ve Alaşehir Kongresi

Batı Anadolu’nun önemli havzalarından biri Gediz Nehrinin aktığı bölgedir.Tarihi Lydia ve onun başkenti Sardes, Magneseia ad Sypilum, Philadelphia ve Nymheum da aynı yörenin önde gelen şehirleri idi. XIV.yy’da Saruhanlılar Manisa ve çevresini kesin bir şekilde Türkleştirdiler. Yıldırım Bayezid zamanında,Osmanlı topraklarına katılan Philadelphia, Alaşehir adını aldı. Karaosmanoğulları ve yerel âyânlar Alaşehir’de …

Devamını Okuyun »

Erzurum Kongresi(23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile birlikte tüm ülkede olduğu gibi Erzurum ve çevresinde de millî hareketler oluşmaya başlamıştı. İşgale uğramayan Türk toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmekteydi. Yapılan paylaşıma göre, Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması da söz konusu olmuş ve bu durum bölge halkını derinden etkilemişti. Bölgenin …

Devamını Okuyun »

Amasya Genelgesi

Amasya Tamimi’nin İmzalanması            Saraydüzü Mevkii’ndeki 5. Kafkas Fırkası’nın karargahı olan Saraydüzü Kışlası’nda AMASYA TAMİMİ’nin görüşülmesine başlanıldı.          20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ve Hamidiye Kahramanı olarak tanınan eski Bahriye Nâzırı Hüseyin Rauf Bey, 3.Kolordu Komutanı Refet Bey, Kurmay Yarbay Arif Bey, İzmit Eski Sancak Beyi …

Devamını Okuyun »

Havza Genelgesi(28 -29 Mayıs 1919)

Havza, Rum çetelerinin en çok faaliyet gösterdiği yerlerden birisiydi. Halk, Rum çetelerinin saldırıları karşısında tedirgindi. Mustafa Kemal Paşa, şehrin ileri gelenlerini karargâhta toplamış, düşmanın niyetinin Türk halkını diri diri mezara gömmek olduğunu, son bir gayretle kurtulmanın mümkün olabileceğini belirtmiştir. Toplantı sonucunda direniş kararı alınmış buna temel oluşturmak üzere Müdafaa-ı Hukuk …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super