Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Karalofça Antlaşması

1683-1699 Savaşları (Felâket Seneleri)  Haçlılar Birliği (Kutsal ittifak): Papa bütün Hıristiyan dünyasının başı olarak yeni bir “Haçlı Birliği” kurdu. Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya ve Malta bu birliğe katıldı. Venedikliler; Mora yarımadasına ve Dalmaçya kıyılarına, Ruslar; Azak tarafına, Lehistan; Podalya ve Boğdan üzerine Avusturya; Macaristan ve Erdel üzerine saldırdılar (1686)  Bu sırada …

Devamını Okuyun »

İkinci Viyana Kuşatması (1683–1699)

Kutsal Roma-Germen imparatoru Devleti’nin baş şehri Viyana’nın Osmanlılar tarafından kuşatılması ve Osmanlı ordusunun yenilmesiyle başlayan ve 16 yıl süren bozgunlar devrine tarihimizde felaket seneleri denir. Bu devir ile birlikte Osmanlı devleti gerilemeye başlar. Bu gerileme öğle uzun sürer ki, ancak Sakarya Savaşı’ ile sona erer.          Savaşın …

Devamını Okuyun »

1617-1618 Osmanlı – İran Savaşları ve Serav Antlaşması

İran’ın Osmanlı topraklarına müdahalesi sonucu Bağdat’ı alması ve yıllık vergiyi kesmesi üzerine, Duraklama döneminin en uzun süren Osmanlı –İran Savaşı başladı.      IV. Murat’ın merkezdeki otoriteyi sağlaması, yeniçerileri disiplin altına alması üzerine İran’a; 1635’te Revan  1637’de de Bağdat olmak üzere iki sefer yaparak Bağdat’ı geri aldı. Bu yüzyılın en uzun savaşı …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Nedenleri

Merkezi otoritenin bozulmasıKüçük yaştaki şehzadelerin padişah olması (4. Mehmet 6 yaşında tahta çıkmıştır.)Saray kadınlarının devlet yönetimine karışmasıRüşvet ve iltimasın (torpil) artmasıSavaşların uzun sürmesi, masrafların artması ve ganimet gelirlerinin azalmasıTımar sisteminin bozulması (Sosyal – Askeri – Üretim – Ekonomi etkilenir)Saray masraflarının artmasıOrduya Devşirme Kanunu’na aykırı olarak asker alınması“Devlet ocak içindir.” anlayışı …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super