Monthly Archives: Aralık 2023

Panda Boyama Sayfaları: Renklerin Büyülü Dünyası

Günümüzde, her yaştan insanın ilgisini çeken ve stres atmak için başvurulan bir hobi var: boyama sayfaları. Bu basit görünen aktivite, aslında derin psikolojik ve duygusal etkilerle dolu bir sanat terapisidir. Panda boyama sayfaları, çocuklar için sadece eğlenceli bir etkinlik olmanın ötesinde, yetişkinler için de meditasyon ve zihinsel rahatlama aracı haline …

Devamını Okuyun »

Kıbrıs’ın Kaybedilmesi

İngiltere’nin Berlin Konferansında Osmanlıya vereceği desteğin karşılığında Kıbrıs’ın kendisine üs olarak verilmesi talebi ile başlayan bir süreçtir. İngiltere Kıbrıs’ üs yaparak Rusların Akdeniz’e inmesini engellemeye ve Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalını kontrol altına almayı planlıyordu. Yapılan anlaşma ile Kıbrıs İngilizlere üs olarak bırakılmıştır. Fakat I. Dünya Savaşında Osmanlının Almanya tarafında savaşa …

Devamını Okuyun »

2.Mehmet (Fatih) Dönemi

Devlet hükümdarın malıdır.İstanbul’da Sahnı Seman medresesi açılmıştır.Kanunname-i Ali Osman hazırlanmıştır.İlk Osmanlı altın parası bastırılmıştır.Rumeli Hisarı, Topkapı Sarayı, fatih Camii inşa edilmiştir.Enderun mektebi açılmıştır.Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna – Hersek, Arnavutluk fethedilmiş,Napoli krallığına ait Otranto kalesi alınmış,Amasra Cenevizlilerden alınmıştır,Candaroğullları, Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmiştir.İmroz, Taşoz, Limni ve Semadirek adaları Cenevizlilerden, Midilli ve …

Devamını Okuyun »

İstanbul’un Fethinin Sonuçları

Osmanlının Yükselme Dönemi başlamıştır.İstanbul başken yapılmıştır.Boğazlar ve İpek yolu Osmanlının eline geçmiş ve devletin toprak bütünlüğü sağlanmıştır.Osmanlının İslam dünyasında itibarı artmıştır.1058 yıllık Bizans imparatorluğu yıkılmıştır.Ortaçağ sona ermiş ve Yeniçağ başlamıştır.Ticari yolların Osmanlı eline geçmesi ile coğrafi keşifler artmıştır.Topların surları yıkmasının anlaşılası üzerine derebeylik (feodalite) rejimin yıkılabileceği anlaşılmıştır.Ortodokslar Osmanlı himayesine alınmıştır. …

Devamını Okuyun »

İstanbul’un Fethi 1453

İstanbul’un Fethinin Nedenleri Hz. Muhammed’in İstanbul’ un fethiyle ilgili sözleriİstanbul’un Ortodoks dünyasının merkezi konumunda olmasıTicaret yolları ve boğazların denetimiOsmanlının toprak bütünlüğünü sağlamaRumeli’ye geçiş ve fetihlerin kolaylaşmasıBizans’ın şehzadeleri, Avrupalı devletleri ve Anadolu beyliklerini kışkırtması Fetih Hazırlıkları Bazı Anadolu beylikleri ile antlaşmalar yapılmıştır.Rumeli Hisarı yapılmıştır.400 parçalık donanma oluşturulmuş, Edirne’ de büyük toplar …

Devamını Okuyun »

Uşi Antlaşması 1912

Trablusgarp (Trablus ve Bingazi) İtalyanlara bırakılacak.Yöre halkı sadece dini yönden halifeye bağlı kalacaktı. Yani yönetim İtalyanların elinde olacak. İtalyanların bu bölgedeki yöre halkının dini yönden halifeye bağlı kalmalarına izin verilmesi de burada olası bir isyanın en azından şimdilik önüne geçmelerini istemeleridir. İtalya Osmanlı üzerindeki kapitülasyonların kaldırılmasına itiraz etmeyecekti.Rodos ve On …

Devamını Okuyun »

Trablusgarp Savaşı Çıkma Nedenleri

Yukarıda belirttiğimiz gibi siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya, alelacele gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışına girmesi ilk nedendir.Yine belirttiğimiz üzere Osmanlı artık eski gücünde değildi ve Trablusgarp’ı koruyacak gücü de yoktu.Trablusgarp’ın konum itibariyle İtalya’ya yakın olması ve İtalya’nın burası üzerinden Afrika’ya bir sömürge kapısı açmak istemesi.İtalya’dan daha fazla sömürgeye ve …

Devamını Okuyun »

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Trablusgarp Savaşı da diğer tüm savaşlar gibi bazı sebeplerden ortaya çıkmıştır. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya, ‘yahu madem ben siyasi birliğimi tamamladım artık bir şeyler yapmam lazım’ der. Sömürgeciliğin de yaygın olduğu bu zamanlarda, İtalya kendini biraz pasif hissetmiş ve bu sömürgecilik yarışında kendini geride görmüş. Sanayim gelişiyor, hammadde …

Devamını Okuyun »

I. Mesut Dönemi (1116-1155)

1. I. Kılıç Arslan’ın ölümü sonrasında Anadolu Selçuklu Devletinde taht kavgaları başlamış ve devlet zayıflamıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen Bizans’ın saldırısıyla Türkler; kıyı bölgelerinden iç bölgelere çekilmek zorunda kalmıştır. 2. Anadolu Selçuklu Devleti’nde taht kavgalarının yaşandığı dönemde Danişmendli Emir Gazi’nin desteğini alan I. Mesut yapılan mücadeleyi kazanarak devletin başına geçmiş …

Devamını Okuyun »

Kayseri’nin Moğollar tarafından ele Geçirilmesi

Moğollar Sivas’ı aldıktan sonra Kayseri üzerine yürüdüler. Kayseri halkı ve ileri gelenleri Sivas’ın aksine savunmaya hazırlandılar. Kösedağ savaşından kaçan Samsamüddin Kaymaz ile Topal Fahreddin Ayaz Kayseri’ye sığınmışlardı. Bu iki kumandan komutasında şehrin burçları ve surları tamir edildi, eksikler tamamlandı. Moğollar Kayseri’ye gelince kale dışında bulunan yerleri yağma edip insanları öldürdüler[51]. …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super