Oğuz Türklerinin Anadolu’ya Yönelik Akınlarının Sebepleri

Anadolu’nun ipek yolu üzerinde yer alması,
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konumda olması,
Üç tarafının denizlerle çevrili olması,
Verimli topraklara sahip olması,
iklim ve bitki örtüsünün Türklerin yaşamasına uygun olması,
islamiyet’in etkisiyle cihat ve gaza geleneği,
Anadolu’da bu dönemde siyasi yönden zayıf durumda olan Bizans
imparatorluğu’nun durumu
TARİH
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ32
•• Xı. (11) yüzyılda Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınları yerleşmeden ziyade daha
çok keşif ve ganimet elde etme amacı taşıyordu. Çağrı Bey ve diğer komutan-
ların öncülüğünde gerçekleştirilen keşif seferlerinin amaçları; Anadolu’yu yakın-
dan tanımak ve Anadolu’da alınması zor kaleleri yıpratmaktı.
•• Oğuz Türklerinin önce horasan’a daha sonra da Anadolu’ya yapmış oldukları
ilk göç dalgasının sebep ve sonuçları göz önüne alındığında, Türklerin ilkel gö-
çebe bir anlayışla değil, aksine, kendine has yüksek bir kültür ve medeniyetin
sahibi ve yayıcısı olarak göç ettikleri görülür. Anadolu’ya yapılan Oğuz göçleri
hem Türk tarihi hem de dünya tarihi üzerinde çok büyük sonuçlar doğurmuştur

About satalker34

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super