Millî Mücadele Döneminde Türk Dış Politikası

Bu dönemde Erzurum, Sivas ve Erzurum kongrelerinde belirlenen ana hatlar çerçevesinde Türk dış politikasının temelleri atılmıştır. Ana hedef, Misakımillî politikasına uluslararası destek ve maddi kaynak sağlamak olmuştur. Dönemin koşulları içinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinde ve Ankara’da iki ayrı hükûmet bulunmaktaydı. Bununla birlikte, siyasi rekabetin yanı sıra diğer ayrılıklar da mevcuttu. Ankara Hükûmeti, Sovyetler Birliği ile askeri ve siyasi anlamda “İş birliği ve Denge Politikası” uygulamıştır. Bu politika doğrultusunda Sovyetler Birliği, Ankara Hükûmeti’ne maddi destek ve silah yardımında bulunmuştur. Bu yardım karşılığında, Mustafa Kemal Paşa, Resmi Türkiye Komünist Partisi’ni kurarak bir jestte bulunmuştur. Ayrıca 1920’de Gümrü Barışı ile Ermenilerle anlaşma sağlanmış ve Türk Büyük Millet Meclisi (TBMM) Londra Konferansı’na davet edilmiştir.

Sovyetler Birliği ile yapılan 1921 Moskova Antlaşması, Sovyetler’in TBMM’ni desteklemesiyle sonuçlanmıştır. Kars Antlaşması ile çok uluslu ilişkiler düzenlenmiş ve Sakarya Zaferi’nin ardından Fransa, TBMM’nin başarısını gözlemleyerek Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır. Millî mücadelenin sonunda, Osmanlı Devleti tasfiye edildi ve Misakımillî sınırları içinde cumhuriyet kurularak dünya tarafından tanınmıştır. Bu dönemde dış politikada yapılmış olan önemli anlaşmalar/mütarekeler şunlardır:

About satalker34

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super