İstiklal Mahkemelerinin Kurulması Hakkında Kanun

İstiklâl Mahkemeleri, İstiklâl Savaşı’nda ülkenin ve ulusun olağanüstü bir tehdit altında bulunduğu bir dönemde yasama organının (TBMM) kendi içinden seçtiği milletvekillerinden kurulu mahkemelere olağanüstü yetkiler vermesi sonucu kurulan devrim mahkemeleridir. Konu iki ayrı dönemi kapsamaktadır. Birinci dönem İstiklâl Savaşı içinde kurulan 11 Eylül 1920’den 1922 sonuna kadar çalışan 14 İstiklâl …

Devamını Okuyun »

Firariler Kanunu

İstiklâl Mahkemeleri, İstiklâl Savaşı’nda ülkenin ve ulusun olağanüstü bir tehdit altında bulunduğu bir dönemde yasama organının (TBMM) kendi içinden seçtiği milletvekillerinden kurulu mahkemelere olağanüstü yetkiler vermesi sonucu kurulan devrim mahkemeleridir. Konu iki ayrı dönemi kapsamaktadır. Birinci dönem İstiklâl Savaşı içinde kurulan 11 Eylül 1920’den 1922 sonuna kadar çalışan 14 İstiklâl …

Devamını Okuyun »

İstiklal Marşının Kabulü Hakkında Kanun

İstiklal Marşımız, yurdumuzun düşman işgaline uğradığı felaket günlerinde hazırlandı. Saldırgan düşmana karşı Anadolu’da tutuşan heyecanı koruyacak; vatan sevgisiniveinancıCanlıtutacak bir marşın hazırlanması düşüncesi, Genel KurmayBaşkanıİsmet (İnönü) Paşa dan geldi. İsmet İnönü böyle bir marşın Fransız ordusunda mevcut olduğunu ve bizim ordumuz için de faydalı olacağını Milli Eğitim Bakanlığına iletti. Milli Eğitim …

Devamını Okuyun »

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Cumhuriyet, ‘Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından ikinci yasama döneminde, 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşen oturumda Mustafa Kemal’in hazırladığı Anayasa değişikliği teklifinin (teşkilat-ı esasiye) kabul edilmesiyle ilan edildi. Bugün, Anayasa’nın “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” maddesini, devlet yönetiminin temel ilkesi haline gelmesini sağlayan Cumhuriyetin ilanının üzerinden ise 100 yıl geçti.  Arşivleri taradığımızda …

Devamını Okuyun »

Düzenli Ordu Yasası

Mondros Mütarekesi’nin uygulanışıyla birlikte başlayan işgaller karşısında Türk milleti silahlı gruplar oluşturarak örgütlenmeye başlamıştır. Genel olarak Kuva-yı Milliye denilen silahlı direniş örgütleri düzenli ordu biçiminde olmayıp; tümen, alay, tabur ve bölük olarak sistemli bir şekilde yapılanmış değildi. Kuvayı Milliye, kendi bölgesindeki halkın can, mal, ve namus güvenliklerini korumayı amaçlamıştır. Bu …

Devamını Okuyun »

Ağnam Vergisi Artırılması Hakkında Kanun

İslâm devletlerinde çeşitli adlarla rastlanan bu vergi, Osmanlı resmî kayıtlarında resm-i ganem, âdet-i ağnâm şekillerinde de geçer. Şer‘î vergilerden sayılan ağnam resmine bazı sancak kanunnâmelerinde âdet-i zekât da denmektedir. Bu vergi genellikle koyun yavruladıktan sonra nisan veya mayıs aylarında alınır, kuzulu koyun kuzusu ile bir hesaplanırdı. Vergi miktarı Fâtih kanununa …

Devamını Okuyun »

Mustafa Kemal’in Ankara’yı Tercih Etme Nedeni

 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919) Ara 14, 2012 Doğan 0 Yorum   Birinci Dünya savaşının bitmesiyle birlikte yurdumuz savaşta yenik sayıldı. Düşmanlar güzel yurdumuzu dört bir koldan sarmaya ve saldırmaya başladılar. Sevr Antlaşmasıyla ülkemizi paylaşan düşmanlar yurdumuzu bölmek için çalışmalarına başladılar. Başta Osmanlı Devleti’nin merkezi İstanbul olmak üzere Antalya, …

Devamını Okuyun »

Amasya Görüşmeleri(20 – 22 Ekim 1919)

Kemal Atatürk, Nutuk’ta “Amasya Görüşmeleri” hakkında ve bu görüşmelerde Salih Paşa ile Heyet-i Temsiliye adına imzalanan protokoller hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.         “Efendiler, hatırlayacaksınız, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya’da buluşmak kararlaştırılmıştı. Nazır Paşa ile hükümetin dış siyaseti, iç yönetimi ve ordunun geleceği ile ilgili konular üzerinde görüşme olasılığı vardı. Bunun …

Devamını Okuyun »

Sivas Kongresi(4 – 11 Eylül 1919)

Amasya Genelgesi ile açıklanan kararlardan biri Anadolu’nun en güvenli yeri olarak görülen Sivas’ta hemen “millî bir kongrenin” toplanması kararıydı. Sivas Kongresi, 4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. Kongre Başkanı Mustafa Kemal, yaptığı konuşmada Millî Mücadele’nin nedenini açıklamıştır: “İtilâf Devletleri‘nin haksızlıkları ve hükümeti merkeziyenin zaaf ve acizliği …

Devamını Okuyun »

Balıkesir ve Alaşehir Kongresi

Batı Anadolu’nun önemli havzalarından biri Gediz Nehrinin aktığı bölgedir.Tarihi Lydia ve onun başkenti Sardes, Magneseia ad Sypilum, Philadelphia ve Nymheum da aynı yörenin önde gelen şehirleri idi. XIV.yy’da Saruhanlılar Manisa ve çevresini kesin bir şekilde Türkleştirdiler. Yıldırım Bayezid zamanında,Osmanlı topraklarına katılan Philadelphia, Alaşehir adını aldı. Karaosmanoğulları ve yerel âyânlar Alaşehir’de …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super