İslam Öncesi Türklerde İnanış

Türklerin islamiyet’i kitleler halinde kabülünden sonra-Müslümanları Bizans baskısından koruması-İslamiyet’i Hindistan Orta Asya Anadolu Balkanlar ve Avrupa’ya karşı yaymış.-Önemli bilim insanları ve eserleri ortaya çıkarmış-İslam Dünyası üzerine yapılan Haçlı seferlerine karşı korumuşlar.Fethedilen bölgelere Türkçe ve Arapça isimler vererek bu dillerin yayılma alanlarını genişletmişler.Ayrıca bu bölgeleri Türk islamlaştırmışlardırr.

Devamını Okuyun »

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Sosyal Hayat

-Anbnneye öğ, babaya kang denir-Managami tipi evlilik mevcuttur.-Düğünlere Törün denir.-Halk eğlencelerine şölen denir.-Halkın baharın gelişini kutlamasına Bahar Bayramı Nevruz ya da Nevruzi Sultanı denir.-Halkın kaldığıu çadırlara yurt denir.-Toplumsal sıralama ise hiyerarşik(alttan üste doğru)açıdan şöyledir.Aile,Sülale,Boy,Millet,Devlet

Devamını Okuyun »

Hükümdar Sembol ve Ünvanları

Türkler tarihte birçok devlet kurmuştur. Kurulan her Türk devletinde, devleti yöneten Kağan belirli Hükümdarlık (Hâkimiyet) Sembelleri almaktaydı. Bu semboller Kağanın Hükümdarlığını işaret eder ve simgelerdi. Hükümdar bu Semboller (Alametler) sayesinde hem ülke içinde hem ülke dışında tanınmasını sağlanıyordu.  Otağ (Çadır) Tüm çadırları kapsamamaktadır, sadece Kağana ait olan çadır hükümdarlık sembolüdür …

Devamını Okuyun »

2.TBMM’nin Açılması(1923-1927)

23 Nisan 1920’de açılan TBMM görevini tamamlayınca 1 Nisan 1923’de seçimlerin yenilenmesine karar verilmiştir. 11 Ağustos 1923’te çalışmalarına başlayan II. Meclis, 15 Ekim 1927 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Yapılan seçimlerde Müdafaa-i Hukuk grubu başarılı olunca, II. Grupta yer alan tüm muhalif milletvekilleri TBMM’den uzaklaştırılmıştır. “İnkılap Meclisi” olarak 11 Ağustos 1923’te …

Devamını Okuyun »

Atatürkün Mirasını Bıraktığı Kurumlar

5 Eylül 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamenin içeriği ise şöyle: “Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum: 1) Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. 2)  Her seneki nemadan, …

Devamını Okuyun »

Atatürk Nutuk

Söz, konuşma; söylev anlamında kullanılan nutuk, “bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca,  coşkulu ve güzel söz,  nutuk, hitabe” şeklinde tanımlanabilir. Diğer yandan söylev ile eş anlamlı olduğu konusunda hemen herkesin hemfikir olduğu nutuk, “bir kalabalığa karşı söylenilen söz; söyleyiş, söyleme kuvveti ve hassası; eski dervişlerce büyük bilinen kimselerin …

Devamını Okuyun »

Atatürkün Yazdığı veya Tercüme Yaptığı Eserler

Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüren Atatürk, yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar yazmıştır. ATATÜRK´ÜN YAZDIĞI KİTAPLAR Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüren Atatürk, …

Devamını Okuyun »

Atatürk Düşünce Yapısını Etkileyen Yazar ve Düşünürler

M. Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Yazarlar, Düşünürler ve Fikir Akımları Ziya Gökalp – Milliyetçilik Namık Kemal – Vatanseverlik Mehmet Emin Yurdakul – Milliyetçilik Tevfik Fikret – İnkılapçılık J.J. Rousseau – Yurttaşlık Bilinci Montesquieu – Cumhuriyetçilik Voltaire – Bilimsellik, Akılcılık Manastır İdadisindeyken “Vatan ve Hürriyet” şairi olarak bilinen Namık Kemal’in eserleriyle …

Devamını Okuyun »

Atatürk Hayatını Etkileyen Beş Şehir

Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya; M. Kemal’in kişiliğinin oluştuğu, düşünce sisteminin oturduğu ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği, onun hayatındaki dört önemli şehirdir. Selanik: M. Kemal’in doğduğu ilk ve orta öğrenim hayatının geçtiği şehirdi. Selanik, Makedonya bölgesinin merkeziydi. Başta başkent İstanbul olmak üzere Avrupa’nın önemli kentlerine demir yolu ile bağlanan kara …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super