Balkan Antantı(1934)

Atatürk 1930 da diyor ki : “Dış siyasetimizde sulh ve iyi münasebetler gayesi, samimiyetle takip olunmaktadır. Ümid ederim ki, beynelmilel münasebetlerde dostluklara vefakâr olan ve hiç bir milletin aleyhinde bulunmayan açık ve salim meslek ve zihniyetimiz gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır”. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, memleketin bir kısımının düşman istilâsı altında …

Devamını Okuyun »

Milletler Cemiyetine Giriş

Birinci Dünya Savaşı dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük çapta yıkım ve acıları yaşattı. Dünyada böyle bir savaş ile tekrar karşılaşmamak için adalet, barış, hukuk ve eşitlik temelli uluslararası adımlar atılması beklentisi kuvvetlendi. Sürekli barışın sağlanmasına yönelik 1815’ten itibaren var olan çabalar ilk kez güçlü bir karşılık buldu. Amerika …

Devamını Okuyun »

Dış Politikanın Esasları

Atatürk büyük bir Türk Milliyetçisidir. Atatürk kendisinin Türklüğüyle iftihar ettiği gibi, Türklüğü ve Türk Milliyetçiliğini, Türk Milleti’nin başlıca iftiharı haline getirmeye çalışmıştır. Atatürk Türk Milletine ve Türklüğe olan bağlılığı ve inancını her fırsatta dile getirmiş ve Milliyetçilik ilkesini içte olduğu gibi dış politikada da ön palan çıkarmıştır. “Benim hayatta yegane …

Devamını Okuyun »

Nufüs Mübadelesi

Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi sorunu Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştı. Savaşın sonunda iki ülke arasında bu konuyla ilgili bir antlaşma yapılmışsa da Birinci Dünya Savaşı nedeniyle nüfus değişimi yapılamamıştı. Birinci Dünya Savaşından sonra Anadolu’da başlayan Türk-Yunan savaşının Yunanlılar tarafından kaybedilmesinden sonra Anadolu’dan Yunanistan’a Rum göçü başladığı gibi, Yunanistan’dan …

Devamını Okuyun »

Musul Meselesi

Mustafa Kemal Paşa 28 Aralık 1919 tarihinde Ziraat Mektebi’nde gerçekleştirilen ilk toplantıdan itibaren verdiği demeçlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı açıklamalarda, Musul Vilayeti’nin anavatandan ayrılmaz bir Türk yurdu olduğunu pek çok kez belirtmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa Musul üzerine yapılması gereken bir askerî harekâtı çeşitli zamanlarda müzakere etmişlerdi. Esasında bütün bu askerî …

Devamını Okuyun »

Cumhuriyet Döneminde Bilim

1923’te Cumhuriyetin ilanı; yeni bir ruhla yeni bir heyecanla bilim ve teknik adına yeni çalışmaların başlatıldığı bir dönem olmuştur. Şüphesiz burada en önemli destek Ulu Önder Atatürk’ten gelmiştir. 1920 tarihindeki konuşmasında Atatürk bu konuya değinerek şöyle demekteydi: ‘Dünyada her şey için maddiyat ve maneviyat için ve muvaffakiyet için en hakiki …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

-Bizansın içindeki taht kavgaları-Bizans tekvurlarının merkezi dinelmemesi ve Türkmenlerin gaza ruhu ile bizans üzerine seferler yapması-İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşlarının yaşanması-Merkezi otoritenin güçlü olması padişahların yetenekli olması-Tımar iskan vce istrimalet politikasının uygulanması-Anadolu beylikleri ile başlarda iyi geçinilmesi-Gaza ve Cihat faaliyetlerinin yoğun olması-Balkanlar ın siyasi ve dini açıdan bölünmüş olması-Türklerin …

Devamını Okuyun »

Divan-ı Hümayun Özellikleri

-Orhan bey kurmuştur.2.Mahmut kaldırmıştır.-Fatih’e kadar padişahlar ,Fatih’den sonra sadrazamlar başkanlık etmişlerdir.-Alınan kararlara “Hüküm”yazıldığı deftere “Mühimme” denir.-Son söz padişahındır,Alınan kararları Şeyhülislam dinşi açıdan inceler.-Müslüman gayrimüslim fark etmeden herkez temyiz için divan-i hümayuna başvurabilir

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super