Kavimler göçü’nün sonuçları nelerdir?

—1- Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklık içinde yaşadı. —2- Avrupa’nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır. —3- Göç eden kavimler bugünkü İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir. —4- Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır. —5- Germenler, Hıristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ Avrupasına damgalarını vurdular. Barbar kavimler arasında …

Devamını Okuyun »

Kavimler göçünün nedenleri nelerdir?

—1- Büyük Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamaları. —2- İdil (Volga) ırmağının batısına gelen Hunlar önlerine gelen kavimleri yurtlarından çıkartmaya başlamaları. —3- Hunların baskısıyla Kavimler Göçü bütün Avrupa’yı …

Devamını Okuyun »

Türgişler Devleti

 Batı Göktürklerin bir koluna mensupturlar.  VII. asrın ortalarında güçlenmişlerdir. Ancak II. Göktürk Devleti kurulunca bu devlete bağlanmışlardır.  Emevilerle mücadele ederek İslamiyet’in doğuya (Orta Asya) yayılmasını geciktirmişlerdir.  Uygurlardan sonra ikinci olarak yerleşik yaşama geçen topluluktur. Ayrıca hükümdarları adına para bastıran ilk Türk topluluğudur (madeni para).  766’da Karlukların hakimiyetine girmişlerdir.

Devamını Okuyun »

Uygurlar ve Önemi

—Uygurlar 840’ta Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır. Bununla birlikte parça parça siyasi hayatlarını 13. yüzyıla kadar sürdürmüşlerdir (Turfan, Kaşgar ve Kansu Uygurları olarak). Bu yüzyıldan sonra Moğolların hâkimiyetine girmişlerdir. NOT: Uygur kültürü Moğollar arasında yayılmış ve Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuştur.Uygurların Önemi: · Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. · Yerleşik hayatın bir …

Devamını Okuyun »

Uygurlar(Uygur Devleti)(745 – 840)

— Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Başlangıçta devletin merkezi Ötüken olmuşsa da daha sonraları başkent Ordu – Balık (Karabalasagun) şehrine alınmıştır.  Uygurlar Orta Asya hakimiyetini sağlayarak Çin’i vergiye bağlamışlardır (Talas Savaşı sonucunda). Bögü Kağan döneminde Çin’le olan siyasi ilişkiler sonucunda Maniheizm dinini resmi din olarak kabul etmişlerdir (763). Mani dininin …

Devamını Okuyun »

Orta Asya Kültür Merkezleri

Anav : Orta Asya’nın en eski kültür merkezidir.Afenesyova : Orta Asya’nın en eski Türk Kültür Merkezidir.Tagar : Orta Asya’nın en gelişmiş kültür merkezidir.Andronova : Türklerin atalarının yaşadığı kültür merkezidir.Karasuk : Orta Asya’da ilk demirin işlendiği yerdir.Keltaminar : Orta Asya’da yerleşik yaşamın görülür NOT : “            Türk” adı ilk defa çin …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super